Kristiansand katedralskole Gimle

Kristiansand katedralskole Gimle ble oppretta som latinskole i 1651. Den 20. november 1686 ble den katedralskole da privilegiene ble overført fra Stavanger til Kristiansand. Dagens navn kommer av at den i 2007 ble slått sammen med Gimle videregående skole, tidligere Kristiansand Handelsgymnas. Mens katedralskolen før sammenslåinga bare tilbød allmennfag (studieforberedende fag), har skolen nå også økonomisk-administrative fag og enkelte yrkesfag.

Skolen ble oppretta ti år etter at Kristiansand ble grunnlagt i 1641. I 1682 ble bispesetet flytta fra Stavanger til sørlandsbyen, og fire år senere fulgte katedralskoleprivilegiene. Skolen lå da ved Kristiansand domkirke. I 1734 sto en ny bygning klar der, og den er fortsatt kjent som Latinskolen. Den er nå kontorbygg for Agder bispedømme, Agder bispedømmeråd og Kristiansand domkirkemenighet.

I 1930-åra flytta skolen til nybygg i Kirkegata. Der ble den i rundt 40 år, inntil den i 1970-åra flytta ut av Kvadraturen til nybygg på SpicherenGimlemoen. I bygningen i Kirkegata holder nå Sørlandets kunstmuseum til.

Rektorer

Litteratur