Leinstrand kommune

Leinstrand kommune ble oppretta i 1838, på øst- og nordsida av den nederste delen av Gaula. Administrasjonssenteret var Heimdal, som var delt mellom Leinstrand og Tiller kommuner.

I 1964 ble Leinstrand sammen med Byneset, Strinda og Tiller innlemma i Trondheim kommune. Området tilhører nå bydelen Heimdal. Det hadde ved sammenslåinga et areal på 46 km² med 4194 innbyggere, og svarte til Leinstrand sokn i Den norske kirke.

Litteratur