Leksikon:Albertusdaler

Albertusdaler.

I. Nederlandsk mynt i dalerstørrelse (også kalt burgunderdaler), slått fra 1612 av erkehertug Albert. Albertusdaler ble en viktig handelsmynt i Nord-Europa i 1600-årene, i Danmark-Norge valvert til 92 skilling ved forordning 21. mars 1648, og til 98 skilling ved forordning 26. februar 1687. For Bergens vedkommende ble en albertusdaler trolig satt til 96 skilling i 1658 (No. Mag. II s. 377).

II. Christian VII slo mellom 1781 og 1796 en mynt kalt albertusdaler Disse myntene skulle særlig brukes i Østersjø-handelen. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.