Leksikon:Hummelkorn

Hummelkorn (jf. skotsk hummelcorn, korn uten snerp), fellesbetegnelse på kornslag som ble regnet som fine; de ble sådd i forholdsvis små mengder og helst ikke brukt i det daglige. I det vestnorske havreområdet var det mest bygg og blandkorn (hamlakorn) som ble kalt hummelkorn. På Østlandet kunne hummelkorn betegne både hvete, rug, skall-løst bygg (torekorn, se dette) og erter. K.F./H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.