Leksikon:Julemark

Julemark, tilleggsavgift på 1 mark sølv som leilendingen måtte betale dersom han ikke leverte landskylda innen julaften. Gjaldt for Borgartingslag fra 1307, og for hele landet fra 1604. I 1687 ble tillegget satt til 1/4 av landskylda, og det kunne derfor kalles fjerdepenger.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.