Leksikon:Karvestokk

Karvestokk (skårkjevle, talstokk), trestav som ble brukt ved enkel regnskapsføring. Prinsippet var at man skar et hakk (eller et kryss) i staven for hver enhet eller for et bestemt antall enheter. Karvestokk ble brukt ved opptelling og for å holde rede på arbeidsprestasjoner og annet. I Gudbrandsdalen brukte således bøndene karvestokk for å se hva hver enkelt av arbeidsfolkene skar i skurden og satte da et skråsnitt for hver femte treve, et kryss for hver tiende. Ved mellomregnskap var det vanlig at partene hadde hver sin karvestokk, til jevnføring og kontroll. (L. Løchen: Maihaugen 1964–68 s. 83f.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.