Leksikon:Ligatur

Ligatur (le-), (blomster-)mønstret linstoff, av og til blandet med silke. Ligatur ble produsert i Belgia og Frankrike, og ble brukt også som møbeltrekk.

II. I paleografien sammenskriving av to eller flere bokstaver, vanlig i enkelte kombinasjoner ut 1600-tallet.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.