Leksikon:Nordlandske Kirke- og Skolefond

Nordlandske Kirke- og Skolefond. Fra 1716 av ble forskjellige inntekter lagt til Misjonskollegiet for å finansiere misjonen blant samene. Bl.a. ble kirkene i Nord-Norge og deres jordegods overført dit, og senere noe av kapitelsgodset i Trondheim. Fra 1742 skulle også omkostningene ved skolevesenet i landsdelen dekkes av fondets avkastning, som også har vært benyttet til innkjøp, oppførelse og vedlikehold av prestegårder i Finnmark, og til beste for geistligheten. Jordegodset og mange kirker ble solgt fra i forrige århundre. Fondet ble overført til kanselliet i 1802, og har fra 1814 hørt under Kirkedepartementet. (Stort. prop. 3/1880.) K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.