Leksikon:Skålpund

Skålpund.

I. I norsk middelalder trolig lik 2 mark à 214,32 g = 428,64 g. Jamfør skålvekt I.

II. Etter kølnsk vekt lik 2 mark, det vil si 460 g tidlig i 1500-årene. Senere i dette århundret. og på 1600-tallet noe større, cirka 467,7 g. Forordning 1683 og 1698 satte 1 kølnsk skålpund = 470,35 g. Ved lov 28. juli 1824 ble skålpund regulert til 467,9885 g. Jamfør skålvekt I–II.

III. Københavnsk skålpund på mellom 490 og 500 g (kanskje cirka 497 g) lå til grunn for vektbestemmelsene vedrørende det alminnelige handelspundet i forordn. 1683 og 1698. Vekten var, slik som yngre beregninger satte handelspundet til, 499,75 g. Ved lov av 28. juli 1824 ble dette pundet for Norges vedk. regulert til 498,112 g. Jamfør skålvekt II.

IV. For apoteker- eller medisinalvekten var det Nürnberg-pundet på 357,85 g som lå til grunn, i hvert fall fra og med 1700-tallet. Tidligere ble det trolig til dels anvendt et pund på cirka 3/4 handelspund til dette formålet. Jamfør skålvekt III. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.