Lemmergatt

Lemmergatt er et annet ord for Åres og stammer fra en artikkelen "Den norske jakt, galeas og skværseilskonner" av Lars J. Skarpnes. Artikkelen er gjengitt i Sjøhistorisk årbok 1974. Lars J. Skarpnes var oppvokst i Kristiansund og uttrykket kan stamme fra denne regionen.

Nærmere beskrivelse: Se Åres

Kilde: "Den norske jakt, galeas og skværseilskonner" av Lars J. Skarpnes. Artikkelen er gjengitt i Sjøhistorisk årbok 1974