Lensherre

En lensherre var kongens høyeste embetsmann i et len. Lensherrene hadde gjerne sete på et kongelig slott, og kunne derfor ofte bli omtalt som slottsherrer. Ordningen med lensherrer ble innført gradvis etter at sysselordningen ble avskaffet og len ble innført i Norge.

Ved forordning av 19. februar 1662 ble betegnelsen len erstattet av amt, og lensherrene ble dermed erstattet av amtmenn.

Kilder og litteratur