Lensvik

Lensvik er ei bygd i Orkland kommune. Fra 1905 til 1964 var bygda kommunesenter i Lensvik kommune. Etter sammenslåing med Agdenes kommune og deler av Stadsbygd kommune ble stedet kommunesenter i nye Agdenes kommune. Dette varte fram til opprettelsen av Orkland kommune i 2020.

Lensvik kirke står ved Storelvas utløp, nord for Selbekken.

Litteratur og kilder