Lille Bjerkøyskjær naturreservat

Lille Bjerkøyskjær naturreservat i Asker ligger sørøst for Bjerkøya og ble fredet ved kgl. res. 15. des. 1978. Fredningen omfatter skjæret med områdene rundt til ca. 50 m fra land, i alt 18 dekar. Det er ilandstigningsforbud fra 15. april til 15. juli.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Skjæret hadde tidligere en stor hekkebestand av hettemåker, samt makrellterne. Ved tellinger i 2005 var hettemåkene fraværende, men det er økende bestander av hekkende gråmåke, sildemåke og ærfugl. Tjeld og svartbak forkommer også som hekkefugler.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Lille Bjerkøyskjær naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.824631° N 10.512772° Ø