Lokalrutebåt

En lokalrutebåt var et kombinert last- og passasjerfartøy som gikk i faste ruter mellom tettsteder og byer. De var en viktig del av transporten i Norge frem til bilen ble allemannseie og veinettet ble skikkelig bygget ut. Lokalrutebåtene gikk med last, folk og post mellom bygder og byer. I dag er flere historiske lokalrutebåter bevart og satt i stand.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!