Losby Gods

Losby Gods er et hotell og konferansesenter som ligger geografisk sentralt i Lørenskog, på grensa mellom kulturlandskapet og skoglandskapet. Losby Gods har 70 værelser, restaurant, selskapslokaler, bar, klubblokaler, innendørs golfsenter og flere møterom. I tilknytning til Losby Gods ligger Losby Golfklubbs to baner, 18-hullsbanen Østmork og 9-hullsbanen Vestmork, begge oppkalt etter to gårder som tidligere var selvstendige, men som i 1855 ble innlemmet i Losby Bruk. Hovedhuset på Losby antas å være bygd på denne tida. Stedet ligger ved enden av Losbyveien (i nr. 270).

Losby Gods i Lørenskog.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I 1985 ble det inngått kontrakt mellom sameiet IS Losby Bruk og familien Fjellheim om at sistnevnte skulle overta godsbygningen og arealet rundt. Lørenskog kommune ville imidlertid bevare godset som et kulturminne og overtok derfor kontrakten fra familien Fjellheim. Kommunen lot foreningen Venner av Losby sette i gang med å restaurere stedet, men i løpet av et par år innså kommunen at den ikke hadde råd til å eie Losby – og i alle fall ikke økonomi til å utvikle stedet. Familien Fjellheim var fremdeles interessert i Losby og fikk gjennom Brogaarden Café og Selskapslokaler A/S kjøpt godsbygningen med tilhørende eiendom i 1987. De søkte da straks om konsesjon til å bygge kurs- og konferansesenter. Konsesjonen ble gitt i 1989, men under forutsetning av at godset skulle renoveres, og at det skulle foregå historieformidling.

Eierne ville imidlertid også bygge golfbane, og det tok åtte år med tautrekking før reguleringsplanen ble vedtatt i desember 1996. Etter ytterligere tre år kunne Losby Gods åpne i oktober 1999, samme år som golfbanene ble tatt i bruk. Golfanlegget er blant Norges beste, og i 2007 tok Suzann Pettersen en populær hjemmeseier i europatouren på Losby Gods. På Losby er det nå også besøksgård og gårdskafé som driftes av Lørenskog kommune gjennom selskapet Nitor.


0230 Lorenskog komm.png Losby Gods er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.886743° N 10.982953° Ø