Lybekk

Lybekk forekommer flere steder på Østlandet som navn på husmannsplasser og småbruk. Det tolkes oftest som ei oppkalling etter den tyske byen Lübeck, men samtidig ligger mange av Lybekk-stedene ved ei elv eller en bekk. Boplasser med dette navnet er som regel ganske unge, fra 1700- og 1800-tallet. I kilder fra denne tida brukes ofte skrivemåtene Lybek og Lybæk. Se også plassnavnet Hamborg, som er oppkalt etter byen Hamburg.

Lybekk kan blant annet vise til