Mykløen i Oldedalen

Bruksnummer 1

Anders Ellingsen er brukar i 1907. Bruket er skuldsatt til 3.06 mark.[1].


Minner og utklipp

Referanser

  1. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt

<References>