NS-hilsen

NS-hilsen er en vanlig betegnelse på den hilsemåten Nasjonal Samling innførte under andre verdenskrig. Partiet kalte den selv 'norsk hilsen' eller 'den gamle norske hilsen', og den besto av at man hevet høyrearmen med utstrakt og flat hånd (også kjent som romersk hilsen) og sa «Heil og sæl». Hilsemåten var obligatorisk for partimedlemmer og politiet, men ble aldri akseptert i andre deler av samfunnet.

General og sjef for Arbeidstjenesten (AT) Carl Frølich Hanssen (1883–1960) hilser AT under parade på Universitetsplassen i Oslo.
Foto: Ukjent (1941).

Ordene kommer fra en gammel norrøn hilsen, og betyr omtrent 'vær sunn og lykkelig'. Forbildet er selvsagt den tyske hilsenen 'Heil Hitler', der man også hilste med hevet høyrearm. Dette ble kombinert med NS' fascinasjon for norrøn tid, der både 'heil' og 'sæl/sæll' er vanlige som hilseord. Det finnes også avbildninger som ser ut til å vise personer som hilser med hevet høyrearm i norrønt tid, uten at man vet hvor utbredt dette egentlig var, og om det kan ha vært mer en kunstnerisk måte å vise en hilsegest på enn noe som ble brukt av folk flest.

Litteratur og kilder