Nesse krins

Nesse krins er ein skulekrins i Balestrand kommune i Sogn. Tidlegare var denne krinsen ein del av Vik kommune.

Skulehuset på Nessane, som i dag er ein privatbolig.
Foto: Marius Berge (2020).

Skulehus

Skulehuset i Nesse krins stod klart like etter nyttår i 1892 på Nessane. Huset fungerte som skule fram til skulekrinsa i Kvamsøy sokn vart sentralisert. Det gamle skulehuset blei nytta som barnehage etter sentraliseringa. I dag vart huset eid av ein privatperson. I huset vart det åtte pultar og ein skammepult. Loftet var tomt, og kjellaren blei ikkje brukt. Dei hadde eit lite bibliotek med eit kart. Det var ogso innlagt vatn i huset. Utanfor var det eit utehus med do og vedskjul. Huset blei brukt som skule fram til 1970-talet.

Skuledagen

Dei hadde skule annankvar dag, og skulen starta cirka klokka 10. Kvar dag hadde dei matpause på ein time. Naturen rundt skulen blei brukt til å leke i.

Skulevegen

Nokre hadde lang skuleveg. Denne vegen blir i dag brukt som tursti.

Lærarar

Etternamn Fornamn Fødd Skule Tilsett år Slutta år Utdanning frå Merknad
Målsness John
Målsness Arne

Foto

Kjelder og litteratur

Prenta kjelder

  • Urtegaard, Gunnar, Bering, Bjørn og Kleppa, Hermund, 1989 Soga om grunnskolen 1739 - 1989, Balestrand kommune.

Digitale kjelder

Ikkje-prenta kjelder


Koordinater: 61.13433° N 6.27475° Ø