Norges Husflidslag

Norges Husflidslag ble opprettet i 1910 som Norges Husflidsforbund[1], etter at flere lokale og regionale husflidslag hadde blitt stiftet i landet siden 1880-tallet.

Sprang.
Foto: Anne Brit Borgen (2008)

Forbundet har i 2010 23 000 medlemmer, inkludert fylkeslag i alle landets fylker og hundrevis av lokallag. Administrasjonen holder til i Oslo. I tillegg er det ansatte husflidskonsulenter i alle fylker. Laget utgir tidsskriftet Norsk Husflid.

Norges Husflidslags oppgave er å styrke den levende husflidstradisjonen i Norge - kulturelt, sosialt og økonomisk. Det gjør vi ved å organisere aktiviteter og tiltak som genererer husflidsfaglig interesse og kunnskap, produksjon og omsetning.[2].

Norges Husflidslag er medlem i paraplyorganisasjonen Norges Kulturvernforbund.

Husflidslag fylkesvis

Fotnoter

Eksterne lenker