Norges Metallsøkerforening

Norges Metallsøkerforening ble stiftet i 1991 og er en interesseorganisasjon og et faglig forum for alle som har interesse for metallsøking. Foreningen holder til i Oslo og har i 2013 cirka 300 medlemmer. Norges Metallsøkerforening er en frivillig organisasjon og har ingen ansatte.

Foreningens formål er nedfelt i vedtektene:

«Foreningens formål er å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene, for derved å gi økt innsikt i og interesse for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting

Norges Metallsøkerforening er en del av paraplyorganisasjonen Norges Kulturvernforbund.

Eksterne lenker

Norges Metallsøkerforening
Norges Kulturvernforbund