O. Lutdal Tønnefabrikk

O. Lutdal Tønnefabrikk i Leksvik ble opprettet i 1940. Nye lokaler ble [seinere?] bygget. Lokalene hadde en grunnflate på 100 m2. Fabrikken hadde maskinutstyr som ble drevet elektrisk. Det ble produsert tønner på 1/8 og 1/4 som ble levert til fiskere og oppkjøpere nordover samt til næringsmiddelfabrikker i hele landet.

I 1946 beskjeftiget den 5-6 mann.[1]

Referanser

  1. Det Norske næringsliv. 3 : Nord-Trøndelag fylkesleksikon