Opdalsveien (Siljan)

Opdalsveien i Siljan kommune går vestover fra Lardalsveien ved Øverbø. I krysset med Høisetbakkane går den over i fylkesvei 3288 og blir en 4,6 kilometer lang delstrekning av denne. Ved Opdalsvannet dreier veien mot nord, og i Opdalen fortsetter Grorudveien som fv. 2388, mens Opdalsveien tar av nordvestover som gårdsvei til flere gårder og til Hogstad kraftanlegg. Den ender ved småbruket Hansekåken (gnr. 4/41). Opdalsveiens totale lengde er 7,2 kilometer, hvorav 4,6 kilometer er fylkesvei.

Opdalsveien sett vestover med gården Sørbø (gnr. 18/2).
Foto: Roy Olsen (2023).

Veien har navn etter grenda Opdalen og ble navnsatt i 1984.

Kilder


Koordinater: 59.32215° N 9.65621° Ø