Oslo Museum

Oslo Museum er en stiftelse som eier og driver fire museer i Oslo: Bymuseet, Interkulturelt museum (IKM), Teatermuseet og Arbeidermuseet. Den ble opprettet i 2005 og overtok 1. januar 2006 driften av museene. Bymuseet og IKM holder fremdeles til på sine opprinnelige steder, men Teatermuseet ble i 2009 samlokalisert med Bymuseet på Frogner. Arbeidermuseet ble opprettet i 2013 i Apotekergården, Sagveien 28 på Sagene.

Bymuseet på Frogner hovedgård er et av museene som inngår i stiftelsen Oslo Museum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Samlokalisering av enheter, eventuelt på et nytt sted, har vært ønsket og diskutert, men er foreløpig ikke aktuelt.

Kilder

Direktører