Pedersgata 2 (Stavanger)

Pedersgata 2 (gnr. 55/1244) er det første i Pedersgaten. Det ligger på hjørnet mot Vinkelgaten og er en del av et kvartal med tre hus på venstre side når en ser innover gaten. Området kalles Nytorvet. Huset er på 1 ½ etasje, med butikkvinduer i fronten, og stavangerark med vindu til gaten. I begge kortveggene er det vinduer i annen etasje. Det ligger et verkstedbygg bak huset mot Vinkelgaten, som er en del av denne eiendommen. Pedersgata 2 har 236 m2 stor tomt. Byggeåret er uvisst.

{{{navn}}}

Eiere

1865 Hans Jondahl

1894 Tønnes Tørresen

1910 Matilde Tørresen

1933 J. Holm

1943-55 Marcus Larsen m. flere

1974 Rasmus Runestad

Rolf Runestad

Næringsvirksomhet

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som kildene oppgir, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Hans Jondal var baker og eide huset. Han bodde her og drev bakeri ca.1865 -1875.

Christian Christiansen, bakermester. Han kan ha overtatt bakeriet for Hans Jondal, som seilte som skipper i 1875. Ca. 1875-1894.

Svend Haaland, bakermester 1894-ca. 1899. Han drev sannsynligvis bakeriet.

Th. Svendsen & Co. Skotøybutikk. Fra 1906 hadde de butikk i mange år, den ble nevnt her fram til 1969. Tharald Svendsen & CO. drev skotøyfabrikasjon, i Støperigata 16. Skofabrikken ble startet i 1906 av T. Svendsen, han sto i 1950 fremdeles som eier og leder sammen med sine voksne barn. De ble i 1948 opptatt som kompanjonger. Kapasitet ca. 300 par pr. dag. Det var omlag 40 arbeidere. De lagde beksømsko, sandaler, dame, herre og barneskotøy. Innregistrert varemerke var “Forma”.

Anna Fjeldberg drev syforretningen sin her i årene 1913–1924 og kanskje enda lenger. I 1950 holdet hun til i Øvre Holmegate.

Holm, P. & Søn, sadelmakere/tapetserere og møbelforretning, 1924-1934.

1930-1931 Bok og Papir A/S.

Gilje og Larsen, M. O. Glassmestere. De startet i 1931 en glassmesterforretning under navnet: Gilje & Larsen glass-sliperi og speilfabrikk, med speil og messinginnfatning som spesialitet. I 1946 trakk Th. Gilje seg ut av firmaet og M. O. Larsen fortsatte som innehaver og forandret firmanavnet til M. O. Larsen, glassmester glass-sliperi og speilfabrikk. De drev her fram til Runestad Elektro kjøpte huset og startet sin bedrift ca. 1978. Det fortelles at i tidligere tider ble en del glass forsølvet og rester av sølvet finnes i betonggulvet i kjelleren.

Rogaland Meieri, Lars A. Landsnes. Hovedutsalg av melk. 1935–1939.

Randulf Corneliussen. Fra 1936 til 1942 hadde han møbeltapetserer-/salmaker-verksted her. Om han også bodde i huset er uvisst.

Nytorvets barbersalong. Innehaver O. Eklund hadde salong her i 1939. Før 1950 var salongen flyttet til Olavskleiva.

Gudrun Halvorsen hadde syforretning her, nevnt her i 1944 og 1950.

Anton Iversen, agentur, hadde kontor her i 1946.

Holm, J. R. agenturforretning i 1963.

Andersen, Didr. & Søn, kjøleanlegg og byggeartikler og glass. 1966–1969

Runestad Elektro AS. De driver med elektrisk installasjonsarbeid, og i butikken har de stort utvalg i lamper. Bedriften ble startet ca. 1978 av Rasmus Runestad. Nå er det sønnen Rolf Runestad som driver den. Det har butikk mot gaten og verksted i bakgården.

Folk i huset

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865. Med forbehold om feil når det gjelder navn og årstall.

1865 var det 2 familier i huset.


1865-1875 Pedersgata 2

Hans Jondahl, f. 1830 Skipper

Aleth f. Langberg, f. 1837, død 1907, 70 år gammel

Hans f. 1860,

Kristian August f. 1866

Berthe Kristine Margrethe f. 1868

Karoline Knudsen, f. 1859 tjenestepige, 1865

Malene Svendsdtr, 20 tjener i 1873

Christian August Andreassen, f. 1848 Cand Theol. Logerende

Anton M. Andreassen, f. 1852 styrmand, logerende, sjømandsskolen i 1873.

Hans Jondahl var huseier og bager, han hadde kone og en sønn. Før 1894 hadde han solgt huset og flyttet til Møllegaten.


1865 Pedersgata 2

Christiane Thorsen, f. ca 1829, enkemadam

Ane Marie f. 1853

Johanne Marie Iversdtr, f. 1829, Sogndal, tjenestepike

Christiane Thorsen var enke etter en skibskaptein og ble titulert Madamme, hun bodde sammen med sin 12 årige datter og en tjenestepige.


1873 – 1885 Pedersgata 2

Færdinand Civerin Finkelsen, f. 1845, bagermester

Berthe Gurine, f. 1846

Carl Teodor, f. 1871

Martilde Marie f. 24-11-1873

Henrikke S. f. 1876

Otilie, f. 1878

Ferdinand, f. 1881

Berta, f. 1885

Karen Finkelsen, 18 tjener

Ferdinand Finkelsen? 16 bagerl.

Anna Lie, f. 1867, tjener hos Finkelsen i 1885.


1873 Pedersgata 2

Tormod Gunlefsen Husebø, f. 1810, Dirdal, Høgsfjord

Inger Johannesdtr. f. 1808, Lie, Hetland

Laura Larsdtr. Haualand, f. 1858, Husebø i Hetland, fosterbarn, lever nu av sin formue.


1875 Pedersgata 2

Christian Christiansen, f. 1851 Lye, bagermester.

Inger Malene, f. 1849 Lund

Rebekka Antonette, f. 1871

Carl Johan, f. 1874

Elise Margrethe Christiansen, f. 1859 Helland tjenestepige

Tønnes Tønnesen, f. 1858 Varhaug, bagerdreng

Niels Amundsen, f. 1860 Fjeldberg, bagerdreng1885 Pedersgata 2

Johan Hauge, f. 1865, Fjeldbergs prestegj., tjener i bageriet hos Finkelsen, han bodde i kjelleren.


1885 Pedersgata 2

Peder M. Sunde, f. 1852, Styrmand med bark Diana av Stavanger, bortreist på tur.

Oline Elisabet, f. 1854

Anne Eli Sørensen, f. 1862, litografisk anstalt i Stavanger.


1895 Pedersgata 2

Svend Haaland 63 år bagermester

Kerstin, 64 år.

Martha 30 år

Andreas, 29 år bager

Kerstin 22 år

? Næsse på 23 år, tjenestepike.

Jakob Larsen 18 år var læregutt.

De hadde 3 voksne barn boende hjemme. Svend hadde tidligere eid Pedersgata 12 i 1865 og drevet bakeri der. Se hus nr. 12.


Familien Tørresen bodde her ca 1885 til 1922


1885 -1922 Pedersgata 2

Reinert Tørresen, f. 1791 Sandeid, enkemann, huseier

Tønnes Tørresen, f. 1856, skibsfører. død 1908, 72 år gammel.

Mathilde f. 1845 – redntenist i 1917

Reinert f. 1870

Andreas, f. 1873

Tønnes, f. 1878

Martha Thorsen, f. 1863 Sand tjenestepige.

Cecilie Skjæveland, f. 1871 Høgsfjord skolebarn

Andreas Skjæveland, f. 1873 Høgsfjord skolebarn

Tønnes Tørresen og kona Gustava Matilde bodde i første etasje og hadde 4 rom og kjøkken. Tønnes var skipper, og i Sjømannsrullene får vi vite at han mønstret på skipet ”Ruth”, første gang i 1869 og seilte til 1894. Tønnes seilte blant annet mellom Stavanger, England, Sverige og –? I 1894 gikk han hjemme et halvt år, står det i folketellingen. Tønnes var født i 1836 og døde i 1908, 72 år gammel. I (FT) 1900 ble det opplyst at Tønnes var skibsfører og rentenist, det vil si at han hadde penger i banken og levde av rentene de ga. Konen Gustava Matilde Skjæveland var født i 1843 og hun overtok som huseier fra 1909. De hadde tre sønner, Reinert, Andreas og Tønnes. Både Reinert og Tønnes var styrmenn og var på reise i 1900. Reinerts båt skulle til Bangkok. Han var 2. styrmann, og hadde seilt med båtene ”S/S Tisle” og ”Globris?” Reinert flyttet hjem i fra Liam? i 1910, han var da 40 år. ”Sluttet i posten, kommer formodentlig at bli her nu”, står det i folketellingen for 1910. Han var forhenværende havnefogd. Tønnes var på Orion rundt 1899, og han var på vei til Port Natal i 1900. I 1904 seilte han med ”Cuba” senere med ”Rogaland” og med ”Duks” i 1909. Den tredje sønnen Andreas, bodde hjemme og ble forsørget av foreldrene. Han var skole elev i 1894 og ble kalt bager året etter. Senere var Andreas kontorist, han var ikke gift, stort sett gjorde han ingenting ifølge folketellingene. Det var bare Andreas og moren som bodde her etter 1913. Matilde døde antakelig rundt 1920. Bare Andreas Tørresen bodde her i 1922 (Adr.). Mathilde tok i mot ”leieboerer” i 1885 var det to skolebarn på 14 og 12 år fra Høgsfjord som bodde hos henne, mens de gikk på skolen. Syersken Malene Vatne 22 år fra Vats i Skjold bodde sammen med familien i 1900. Fam. Tørresen hadde tjenestejenter, jeg har registrert disse.

Kristine Eriksen 16 år kom hit fra Buøy 1914.

Inga Sivertsen 19 år f. 1891, Melø sogn, var tjener i 1910-11.

Anna Norheim 21 år, var tjener i 1916.

Berget Torgersen, tjener 1919-20

Gurine Skjæveland, f. 1856 var tjenestepike i 1894. Hun kan muligens ha vært søster til Matilde for begge het Skjæveland. I 1900 bodde Gurine i Bakkegaten 14 sammen med Pernille Skjæveland f. 1845. Etter alderen kan Matilde, Gurine og Pernille være søsken. I 1903 ble det opplyst at Pernille var død, og da bodde Gurine her. Hun ble kalt enke og rentenistinde i 1904. I 1910 var Gurine 56 år, hun ble umyndigjort og fikk oppnevnt O. Hansen som verge. Gurine døde i 6-5-1912, og dødsboet ble gjort opp i 1913. Da Gurine døde etterlot hun seg en myndig søster samt tre myndige barnebarn, Andreas, Aseline og Guro gift med kontorist Haugland. Gina Osmundsen 38 år var tjener i 1909.


1899 – 1908 Pedersgata 2

Ole Andreas Sunde, f. 1818

Bergitte f. 1833

Elisabeth, f. 1866

Malene Gundersen f, 1878, Thime, tjener.

I 1900 var Ole 82 år og kona Bergitte 67 år, de bodde i andre etasje Der hadde de tre rom og kjøkken. Ole var en forhenværende skibsfører og cafevert, og levde som rentenist. Han døde rundt 1904. Datteren Elisabeth var 34 år og hadde tittelen cafejomfru. Hun drev et cafehus på nye fisketorvet. Elisabeth og moren Bergitte bodde her fram til 1908. I 1900 hadde de tjenestepiken Malene Gundersdtr på 22, hun hjalp i husholdningen


1912 Pedersgata 2

Ingvald Alvær, 25 forretningsfører bodde her i 1912


1913-1923 Pedersgata 2

Anna Fjeldberg f. 1905

Edith 7 år

De flyttet hit i 1913, og ble boende i hvert fall til 1923. Anna drev syforretning og hadde tre piker i arbeid. Hennes mann var reist fra hende og underholdt ikke familien.

1919 Olga Kanutta Johansen, f. 1898 i Meløy, sammen med Anna Fjeldberg.

I adressebøkene, kirkebøkene og valgmantall finner en disse på denne adressen. Alle disse bodde samtidig som familien Tørresen.


1922-1923 Pedersgata 2

Peder Hansen Tjensvold f. 1897, gartner

Ester Malene f, Vold f 1901

Lilly f. 1923

De bodde her da de i 1923 døpte datteren


1928 — 1934 Pedersgata 2

Holm, Jonas, Sadelmaker f. 7-3-1878 –Holm, Oskar, sadelmaker f. 7-3-1907

Holm, Gunnar 1931

Holm, J. R. 1964

Ørnes, Anna, husholderske , f. 15-7-1887,


1936-39 Pedersgata 2

Lars A. Landsnes, f. 7-9-1906, kjøpmann

Severine Dybdahl, f. 1-4-1913, tjener i 1-1938-39


1940-41 Pedersgata 2

John Danielsen, f. 10-3-1897, installatør

Gerd Danielsen, f. 13-8-1916, handelsbetjent

Karl Johan Hagen, f. 15-10-1921, lærling


1947 Pedersgata 2 Birkeland, Ingeborg, hermetikkarb. 1947


1943-1969 Pedersgata 2

Thoresen, Oskar Reilstad, f, 13-5-1913, blikksl. Fra 1943 til 1969

Thoresen, Synnøve Emma, f. 10-11-1915, husmor. Fra 1947 til 1969

Thoresen, Willy, 13-8-1934, blikkenslager, 1955

Thoresen, Egil, f. 22-2-1946, hjelpearbeider, 1967


”Mange nevnt, andre gjemt.”

Koordinater: 58.9702958° N 5.7392347° Ø