Plattgatter

Plattgatteren «Carpe Diem» i Bjørvika under Forbundet KYSTENs landsstevne 2014.
Foto: Chris Nyborg (2014).

En plattgatter er en tverrskottet båt med utlagt, relativt flatbunna akterende. Betegnelsen brukes mest om mindre båter med slik akterende, for å skille dem fra spissgattere som har avrunda akterende. En stor andel av fritidsbåtene som selges i Norge i dag er plattgattere, mens de blant veteranbåter er sjeldnere.

Den utlagte akterenden gir mulighet til å plane, og dermed kan båten oppnå høyere hastighet enn en spissgatter. Prinsippet ble trolig funnet opp i England i 1872, da det ble gjort tester med en rakettmotor. En annen fordel er at man lettere kan feste en utenbordsmotor på en plattgatter enn på en spissgatter. En svakhet med plattgatterne er at de ved bråstopp kan lage en etterdønning som er stor nok til å slå over akterspeilet.

Plattgattere i tre er gjerne kravellbygd, men en av de klassiske modellene, Aasterna, er klinkbygd.

Kilder