Rakkestad kirkelige fellesråd

Rakkestad kirkelige fellesråd ligger i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme, og omfatter de tre sokna Rakkestad, Degernes og Os i Rakkestad kommune.

Soknet dekker samme område som Rakkestad prestegjeld, som ble avvikla i 2000-åra.

Galleri

Kilder