Sømna kommune

Sømna kommune ligger i Nordland, og grenser til Brønnøy i nord og øst og mot Bindal i sør. Administrasjonssenteret er Vik. Sømnas andre tettsted er Berg. Kommunen ble først oppretta i 1901, da den ble utskilt fra Brønnøy. De to kommunene ble så slått sammen i 1962, og så delt for annen gang i 1977. Kommunen består av den søndre delen av halvøya Sømna, Kvaløya og en rekke mindre øyer og holmer. Den har også et mindre område på fatlandet, øst for Ursfjorden.

Sømna kommune
1812 Somna komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1812
Fylke Nordland
Kommunesenter Vik
Areal 195.17  km²
Areal land 191.85  km²
Areal vann 3.32  km²
Folketall 1 970 (2023)
Grunnlagt 1901 / 1997
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Navnet er henta fra halvøya som utgjør størstedelen av kommunens areal. Det kommer trolig fra norrønt Søfn, som kan være avleda enten av sveiga, 'sveive' eller 'svinge' eller av svefja, som betyr 'stilne' eller 'sovne inn'. Stemmer første alternativ viser det trolig til et sted der man vender fartøyet, mens hvis det er andre alternativ som er rett viser det nok til et sted der vær og vind stilner.

Sømna er en landbrukskommune, og en av få kommuner i Nordland hvor det dyrkes korn. Viktigst er melkeproduksjonen, med flest melkekyr blant Nordlandskommunene. Man finner også kjøttproduksjon, grønnsakdyrking og annet landbruk. Industrien er mindre viktig, og det som finnes er for det meste knytta opp mot landbruket. Berg meieri er det største meieriet i Nord-Norge. Det foregår noe fiske, men dette foregår stort sett nær kysten og fra mindre båter.

Gårdsnavna tyder på at det har vært fast bosetning svært lenge, og man finner gravhauger flere steder i kommunen. En spesielt stor haug ligger ved Sundspollen; den er ikke datert. Sømna bygdetun har en samling bygninger fra området, og aktiviteter i sommersesongen.

Sømna sokn dekker hele kommunen, og var tidligere eneste sokn i Sømna prestegjeld i Sør-Helgeland prosti. Sømna lensmannsdistrikt er en del av Helgeland politidistrikt. Kommunen ligger i Brønnøy tingretts virkeområde.

Sømnas kommunevåpen er i rødt tre sølv kløverblad forent i trepass. Kløveren symboliserer jordbruket.

Kilder

Kilder