Sørfjord kommune

Sørfjord kommune i Troms ble opprettet 1. januar 1902. I 1937 ble navnet endret til Ullsfjord kommune.