Samtale:Strøk

Nytt emne

Et begrep kun for deler av Oslo?

Dette virker noe søkt, vi har da flere strøk i Norge. Jf det gode begrepet "Dalstråka innafor". I København går man også tidvis på "Strøget", og sånn er det nok flere steder i Norge også. Konklusjon - eller anmodning: Forsøk å finne et annet begrep for å dekke bydelsstrøk i Oslo med et fellesbegrep. - mener nå Gunnar E. Kristiansen 11. jan 2012 kl. 15:00 (CET) i alle fall

Godt poeng, Gunnar. Dette er beslekta med problematikken vi har hatt i bydelskategorien. Det man kaller bydeler er jo ofte strøk i praksis, - i noen områder på wikien er strøk kategorisert som bydeler (I Mosjøen som byområder), men i Oslo er det kategorisert som strøk. I andre byer er begge deler kategorisert som bydeler. Selv synes jeg begrepet strøk fungerer for byer (i alle fall Oslo og Fredrikstad, som er de jeg har erfaring med), og regner med at Leif-Harald Ruud har brukt Oslo som eksempel fordi det er den byen han har mest erfaring med. Et annet problem er jo at denne artikkelen ikke er kategorisert på noe vis, - og dét må i alle fall ordnes opp i! Vennlig hilsen Marthe Glad 6. feb 2012 kl. 14:56 (CET)
Jeg forsøkte å gjøre det litt tydeligere og litt mindre Oslosentrisk, men artikkelen kan sikkert ha fordel av å bli lengre og mer utfyllende (wikipedia har f.eks en lengre artikkel om strøk). Dette er jo ikke et Oslo-fenomen, men noe de fleste byene på wikien har, - sik som for eksempel Larvik, selv om Bakkeli har brukt begrepet bydeler. Inntrykket jeg får, uten å ha noe nærere kjennskap til det er jo at endel av stedsnavna i oversikta "Vanskelige stedsnavn i Harstad kommune" som ligger på artikkelen om Harstad også er det vi vanligvis ville kalt for strøk. Vennlig hilsen Marthe Glad 6. feb 2012 kl. 15:10 (CET)
Tilbake til siden «Strøk».