Samtale:Ytre Sogn sorenskriveri

Siste kommentar: 12. okt. 2021 av Kallrustad i emnet Rue døydde før 1709
Nytt emne

Rue døydde før 1709

Nils Hansen Rue ser ut til å ha vore død før 1709, noko som ikke stemmer med at han i lista er oppført som sorenskrivar fram til 1716. Tor Kvien har sendt desse opplysningane til wikiredaksjonen (8. oktober 2021):

"Sorenskriver Nils Hansen Rue. I lokalhistoriewiki er hans funksjonstid 1668-1716. Hvordan rimer dette med at han var "salig" i 1709? I tingboka. se nedenfor, er enken oppgitt å være Madam Margrethe Beyer, mens jeg ser annet steds at kona skal være Maren Samuelsdatter Bugge - oppigtt å være død 1716.

Tingbok 1709 Davig 4. juli 1709

Til bemelte tid og sted hafde Madam Bejer Sal; Niels Hanssens ladet i Rette stefne Casper Kiøllesdahl for 3 Rdlr: hand til hendis Sal: Mand skal være skyldig udj Sagefald.

Paa Citantiedens vegne mødte Hendis Fuldmegtig S: Peder Mortensen Mødte for Retten. Den indstefnede mødte iligemaade og vedgik at være skyldig men bad om Dilation og Forlindring for sin armod og Fattig Doms skyld. -

Peder Mortensen paa sin Principalindes vegne eftterlod ham endnu for sin fattigdom, men var paa de øfrige 2Rdlr een skadisløs Dom begierende. Der blev for Rett Dømt og avsagt: Casper Kiøllisdall bør betale til Madam Margareta Bejer Sal: Niels Hansens de søgende =2 Rixdahler inden 15ten Dage hernest eftter skadisløs under (st)am og vurdering eftter Loven.

Til samme Tid og Sted hafde velbemelte Margreta Bejer Sal: Niels Hansens ladet i Rette Stefne Tømmerstøels opsiddere, nafnl: . Lars Erichssen - Rasmus Ioenssen og - Olle Knudsen

Af deris resterende landsskylder at svare til Odelsskatten af bemelt Tømmerstøel som hendis Sal: Mand Forrige Foged formedelst ombudsmands nu Sal: mag: Ludwig Paust udj (Eidh?= var boende, har maat svare til Deris Kongl: May: Paa Citantindens vegne mødte hendis fuldmegtig S: Peder Mortenssen og udlagde een Reigning, hvoretter hand fordrede till 1707 aars udgang odelskatt og for ½ Løb og 3mk odelsgods udj bemelte Tømmerstøel = 7rdlr: 4 ort: 11sk: Af de indstefnte mødte ichun Ole Knudssen og og beliendte sig saavel som hans grander Lovlig at være Stefnet, men de at være Svage, og blev hans qvitance

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord, Tingbok nr. A 17 (1707-1711), Rettsprotokollside, Side 144b-145a Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/rg20090402620245

Til bemelte Davigs Ting som atter blef holden den 5 July Hafde Dydfrlde Madam Zitzele Castberg forrige foged Sal: Jens Tøgersens ladet i Rette Kalde Madame Margareta Bejer nest forrige foged Sal: Niels Hanssens som og til nest ladne vaarting var warslet, fordi hun iche skal ville betale til Citantinden Fodge C ?aardz arbeidspenger, som i Nordfiord Fogderie Holder som sin forennevnte hendes Sal: Kieriste eftter Een mellem hannem og Sal: Niels Hansesn oprettet Contract med dend wyste Løn at være tilhørende . . . etc.

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 147b-148a Brukslenke for sidevisning: Rettergangsmateriale: SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0017: Tingbøker (justisprotokoller), 1707-1711, s. 147b-148a". --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 12. okt. 2021 kl. 08:13 (UTC)Svar[svar]

Tilbake til siden «Ytre Sogn sorenskriveri».