Sandane (Gloppen)

Sandane er ein tettstad og administrasjonssenteret i Gloppen kommune. Per januar 2021 var det 2484 innbyggjarar i tettstaden, som ligg inst i Gloppefjorden.

Sandane i 1960.
Foto: Ukjend/Nasjonalbiblioteket

Sentrum er prega av moderne bygninger, men ein finn óg Gloppen Hotell og andre eldre bygg. Firda videregåande skule ligg og på Sandane.

Nordfjord Folkemuseum ligg rett utafor tettstaden, og det er heller ikkje lang veg til Sandane lufthamn, Anda.

Litteratur og kjelder