Sandar kommune

Sandar kommune i Vestfold ble opprettet i 1838 ut fra Sandar prestegjeld da de nylig vedtatte formannskapslovene la grunnlaget for innføringen av det kommunale selvstyre.

Sandar kirke med det opprinnelige tårnet som sto til 1868. Til høyre for kirken Sandar prestegård
Foto: Oslo Museum (ca 1865).

Sandar kommune kjøpte i 1917 Sandar prestegård og innredet hovedbygingen som herredshus. Prestegårdens gårdsdrift ble avviklet da kommunen kjøpte gården, og dyrene og bygninger som måtte fjernes/rives ble auksjonert bort. Hovedbygningen ble i 1922 påbygget med et tilbygg i vinkel i to etasjer. Annen etasje inneholdt kommunestyresalen, denne ble kalt «Sandar» og ble også mye brukt som festsal og var sentral i foreningslivet, konfirmantforberedelser og politiske møter.

Kommunen omslutta byen Sandefjord på alle kanter. I 1889, 1931 og 1950 ble Sandefjord utvida med mindre områder fra Sandar, og i 1968 ble landkommunen Sandar på 120 km² i sin helhet innlemma i Sandefjord kommune.

Kilder