Selskapet for Grimstad bys vel

Selskapet for Grimstad Bys Vel ble grunnlagt i 1922. Allerede fra starten sikret «Byselskapet» verdifulle friområder i byen og skjærgården utenfor - i en tid hvor tomteprisen ble vurdert ut fra verdien av dårlig utmarksbeite. Forløperen var en «Treplantningskomité». Sentralt i dette arbeidet sto bypatrioten kemner Karl Olaus Knutson. Han er minnet med en byste på Kirkeheia - ikke for nidkjærhet i sin embetsutøvelse, men for innsatsen til beste for byen gjennom sin fritid.