Serstad

Serstad, oftest skrevet Seierstad, er en navnegard i VestbygdaØstre Toten. Serstad var alt på 1300-tallet delt i to garder (matrikkelgardene gnr. 152 og 153), som igjen ble splitta opp i flere bruk. Det er i dag (2011) fem Serstad-garder, og fire av disse ligger samla i ei klynge. Øvre Serstad ligger ca. 500 meter nord for de andre gardene. Til den gamle navnegarden hørte også flere nåværende sjølstendige småbruk, hvorav en del har vært husmannsplasser.

Serstad
Serstad Bortigarden 1920-åra.jpg
Bortigarden Serstad i 1920-åra.
Alt. navn: Seierstad
Først nevnt: 1364
Sted: Vestbygda, nordvest for Lena
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 152 og 153

Embetsmannsslekta Sejersted, Seierstad skole og Seierstadgutua har navn etter Serstad. Bondepolitikerne David og oldebarnet Hans Seierstad var eiere av Bortigarden Serstad, den største av Serstad-gardene.

Serstad-garder

Kilder og litteratur

Galleri