Skisjøvegen

Skisjøvegen går sørøstover fra Heivannsveien ved Solvika i Siljan, krysser kommunegrensa mot Skien ved Skisjø, går langs vestsiden av denne og ender i snuplass i Langdal sør for innsjøen. Av veiens totale lengde på 5,2 kilometer, ligger 1,9 kilometer i Siljan og 3,3 kilometer i Skien. Veien er stengt med bom ved Kringlemyr.

Skisjøvegen sett fra Heivannsveien.
Foto: Roy Olsen (2022).

Veien har navn etter Skisjø.

Skisjø ligger på 273 moh., har et areal på 0,5128 km² og hører til Siljanvassdraget. Langs midten av sjøen går kommunegrensa mellom Siljan og Skien.

Kilder


Koordinater: 59.26204° N 9.68927° Ø