Solsang

Solsang er menighetsblad for Snåsa. Det første nummeret ble utgitt til jul 1938, med daværende sogneprest Sigvard Strømme som redaktør. Det første nummeret hadde tittelen Menighetsblad for Snåsa; tittelen Solsang ble introdusert i januar 1940.

Bladet har for det meste vært redigert av sognepresten. Joralf Gjerstad, som arbeider som klokker i Snåsa inntil 1978, har skrevet flere stykker i bladet. NRK-mannen Helge Kjenstad fra Snåsa skrev en selvbiografisk artikkel i 1989. Sørsamisk språk ble brukt i bladet allered fra 1977. Bladet har hatt flere forholdsvis lange artikler med lokalhistorie.

Ettersom bladet ikke utkom regelmessig under krigen, ble 25-årsjubileet markert i 1965, og et 75-års jubileumsnummer utkom til jul i 2015.

Kilde

  • Jubileumsnummeret, nr 4, 2015.