Spind kommune

Spind kommune i Vest-Agder ble oppretta i 1838, og svarte til Spind sokn. I 1965 ble Spind sammen med Herad og Lista innlemma i Farsund kommune. Kommunen strakte seg over 43 kvadratkilometer på halvøya mellom Lyngdalsfjorden og Rosfjorden og på flere øyer og holmer.

Navnet kommer fra norrønt spind, som betyr 'klump' eller 'knoll'. Dette tolkes som en referanse til at landskapet ligger høyere i Spind-området enn det gjør lenger vest.

Kilder