Stadsbygd kommune

Stadsbygd kommune ble oppretta i 1838, og besto den gang av hele nåværende Rissa kommune (2015) og Ingdalen i Agdenes kommune.

Parti fra Stadsbygd, fotografi fra Det norske næringsliv.

I 1860 ble Rissa utskilt fra Stadsbygd.

Stadsbygd ble i 1964 delt. Den nordlige delen ble sammen med den søndre delen av Stjørna innlemma i Rissa, og er nå del av Indre Fosen kommune, mens den sørlige delen Ingdalen ble innlemma i Agdenes, og er nå del av Orkland kommune.

Litteratur