Stangjern

Stangjern var den vanligste jernlegeringen som ble framstilt på de gamle jernverkene i Norge. Dette skjedde ved at råjern ble banket ut med vannhjulsdrevne hammere til stenger av varierende form og lengde.

Stangjernhammer øverst, stjerthammer nederst. Illustrasjon: Kristin Røgeberg/Norsk historisk leksikon

Under denne prosessen ble samtidig karbon og slagg skilt ut fra råjernet slik at jernet ble smibart.

Se også

Kilder