Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad, ofte bare Aftenbladet, er regionavis for Rogaland. Avisa, som er den største i fylket, har hovedkontor i Stavanger og flere lokalkontor.

Det første prøvenummer av Stavanger Aftenblad fra 1893.

Aftenbladet ble grunnlagt i 1893 av Lars Oftedal, kjent prest og Venstre-mann. Lars Oftedal døde i 1900, men familien fortsatte i ledelsen av avisa. Sønnen Lars Oftedal d.y. var redaktør til sin død i 1932, da tredje generasjon, Christian Stephansen Oftedal, overtok. Aftenbladet var organ for Venstre helt fram til 1970-tallet.

Etter andre verdenskrig vokste avisa kraftig, og bygde nytt avishus i Stavanger. Her hadde bladet sitt hovedkontor fram til 2008, da nybygget i Nykirkebakken 2 ble tatt i bruk.

Stavanger Aftenblad ble lagt om til tabloidformat i 2006, da opplaget lå på 67 283 aviser. Seinere har papirutgaven hatt nedgang, i likhet med de fleste andre avisene i Norge, og i 2013 var opplagstallet 59 262.

Ansatte

  • Elisabeth Iversen (1901-2004), var ansatt i ekspedisjonen og annonseavdelingen i en årrekke. Ble pensjonist i 1971.

Kilder og litteratur

Se også