Strandgata 27 (Tromsø)

Strandgata 27 var blant de siste husene som ble revet i Strandgata, på 1970/80-tallet. - Gammelt matr.nr. 321.

Strandgata 27 lå rett til høyre for den parkerte bilen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nr. 27 var naboen til høyre for smeden Mortensen.
Foto: H.A. Brandt (1958).
I Strandgata 27 holdt blikkenslager Mikkelsen til, i 1958.
Foto: H. A. Brandt.
Strandgata 27 sett fra motsatt side, med knøttlille Nerstranda 10 i midten og Nerstranda 12 til høyre.
Foto: Ukjent.

Kjøpmann Olsen

Skjøte fra H. Jacobsen til H. Dahl på ½-delen, tinglyst 24. juli 1848. - Skjøte fra Isak Matthiesen til H. Dahl på den annen ½-part, tinglyst 5. nov. 1849.

Makeskifte, hvorved H. Dahl overdro eiendommen til Peder Hansen, 1851. - Erklæring, hvorved P. Hansen sier seg villig til, når oppfordres, å fjerne et hus på Stranden, 1853.

Auksjonsskjøte til Christian Edvard Olsen, 1864.

Firmaet C.E. Olsen ble etablert 1864. «Handel med manufaktur- og kolonialvarer samt utskenking av øl og vin», (1869). Christian Olsen, som var forhenværende skomaker, bodde her med sin kone Anne Petronelle og familie i 1865.

I 1870 døde Anne Thomasdatter og i 1875 bodde enkemann, huseier og kjøpmann Christian E. Olsen her med sønn og to tjenestepiker.

I 1884 ble eiendommen solgt til Karoline Elisabeth Selemyhr.

I 1885: Handelsmann Askild Johannessen Selemyhr med kona Inger og fire barn + den tiltenkte hustru til den eldste sønnen, Johanne Hanssen.

I 1893 tinglyses ektepakt mellom Karoline E. Selemyhr og Hilmar Andreas Pedersen, hvoretter førstnevnte skulle beholde denne eiendommen og andre som særeie.

I 1891: Askil Selemyr med kona Inger, datteren Karoline og hennes sønn Magnus.

Enken Kristiane Nilsen, med to døtre, drev kolonialforretning for egen regning i 1900. Enken Olufine Karoline Riise levde av vask/stryking, mens datteren Oline var billettselger på det kommunale badet.

I 1901 kjøpte Johan Rognan gården på auksjonsskjøte, frasolgt Karoline Pedersen.

Skomaker Rognan

Huset var eid av skomakermester Johan og Ingeborg Rognan i 1904/18. Han hadde verksted i Storgata 101, men flyttet det hit ca. 1918.

Skomaker Johan Samuel og Ingeborg Petrine Rognan og kafévertinde Anna Josefine Mathisen bodde her i 1916.

I 1924 solgte Rognan huset til enkefru Anna Mathisen, hun drev melkeforretning i 1. etg.

Anna Mathisen solgte til Tromsø kommune i 1937.

Blikkenslager Helge Mikkelsen var den siste som holdt til i huset, (1940/57), han kom fra Strandgata 22, rett over veien.

Blikkenslager Helge og lærling Helge Mikkelsen, (1946).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.