Tolga-Os kommune

Tolga-Os kommune i Hedmark ble oppretta i 1966 ved sammenslåing av kommunene Tolga og Os. Kommunen eksisterte bare i ti år, for i 1976 ble de delt igjen.

Området kommunen dekka tilsvarer området til dagens to kommuner. Dette hadde også tidligere vært én kommune, for fra opprettelsen av formannskapsdistriktene i 1838 til deling i 1926 inngikk hele området i Tolga kommune. Den ble så delt i Tolga og Os i 1926.

Kilder