Torgauten fort

Torgauten fort ble etablert av tyskerne i 1941 som del av Artilleriegruppe Fredrikstad og inngikk i en omfattende utbygging av kystfort langs norskekysten. Fortets hensikt var å forsvare Oslofjorden mot fiendtlig inntrengning. Etter krigen har fortet vært i bruk av det norske Forsvaret som ett av flere flankefort på hver side av Oslofjorden.

Kommandobunkeren ved Torgauten fort. Kamuflert som et vanlig hus.
Foto: Tommy Gildseth

Torgauten ligger nær Øyenkilen utenfor Fredrikstad, med utsikt mot Vesterelven og Oslofjorden. Fortet består av kanonplasser med kanoner, løpegraver, nærforsvarsstillinger og flere bunkeranlegg. Fortifikasjonene er tilpasset landskapet med dype løpegravsystemer mellom kanoner og bunkeranlegg.

Torgauten hadde flere typer kanoner, blant annet sjømålskanoner med rekkevidde ca 14000 meter, og luftvernkanoner i tårn. Den ekstyske kommandoplassen har av kamuflasjehensyn form som en bygning med malte blindvinduer og saltak. Bygningen er søkt tilpasset den sivile bygningsmassen i området rundt fortet.

En K17/04 kanon som står utstilt ved fortet.
Foto: Tommy Gildseth

I dag er mesteparten av bygningene er revet, men anlegget fremstår som et helhetlig og meget godt bevart militærhistorisk landskap.

Etter krigen ble fortet overtatt av hjemmestyrkene, og Kystartilleriet overtok i 1945. Fra 1948 ble Torgauten brukt av HV som øvingsområde for en periode på 16 år. I 1953 ble det montert en varslingsradar på fortet, og fra 1957 ble fortet et modernisert kystartillerifort. Torgauten ble oppdatert flere ganger på 1970 og -80-tallet, og var operativt som kystfort til begynnelsen av 1990-tallet.

Anlegget er nå fredet, og deler av området er åpnet for publikum.

Kilder

Koordinater: 59.171793° N 10.841636° Ø