Tradisjon

Begrepet tradisjon har bakgrunn i det latinske ordet for å overføre, tradere. Det kan være snakk om overføring av en historie, en forestilling, en sosial praksis eller for eksempel et håndverk, som overføres fra en generasjon til den neste (diakron tradering), eller mellom mennesker som tilhører samme gruppe og generasjon (synkron tradering). Dette er den grunnleggende faglige forståelsen av ordet innenfor disipliner som kulturhistorie og sosiologi. Men begrepet brukes også i alminnelig dagligtale, og kan ha mange ulike nyanser fra fagfelt til fagfelt og etter enkelmenneskers forståelse av ordet.

Kulturhistorikeren Anne Eriksen har satt opp fire aspekter ved begrepet tradisjon:

  • Tradisjon som innhold: man bruker her ordet om selve innholdet i det som har blitt tradert/overført, for eksempel er sagn og vitser tradisjon.
  • Tradisjon brukt om handlingen: å overføre, å tradere (gjennom muntlig eller skriftlig kommunikasjon, gjennom håndverksteknikker som bringes videre osv.)
  • Tradisjon brukt om tradisjonsprosessen, om den delen av kulturen som er stabil (i motsetning til enkelmenneskers krativitet og geografisk spredning[1]).
  • Tradisjon som verdi: Denne forståelsen er vanlig i dagligtale: tradisjon forstås som en positivt ladet verdi, og er en kvalitetsbetegnelse.

Fotnoter

  1. Klepp 1980, side 210

Kilder

  • Eriksen, Anne 1994: "Like before, just different. Modern Popular Understanding of the Concept of Tradition", i Arv Nordic Yearbook of Folklore, Vol 50, sidene 9-24.
  • Klepp, Asbjørn 1980: "Tradisjon og kultur", i Norveg 23, sidene 195-226.
  • Kverndokk, Kyrre: Tradisjon, artikkel på nettstedet Ariadne
  • "Tradisjon" på bokmålswikipedia, lest 8.02.10