Triungsvann naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Triungsvann naturreservat i Bærumsmarka ble opprettet ved Kgl. res. 2. okt. 1992. Området ved Triungsvanna var vernet allerede 1988 som del av verneplanen for våtmarker. Totalt areal 564 dekar, herav 166 dekar i Oslo kommune. Naturreservatet består av myr, flytetorv og vann. Vannet er et viktig hekke- og oppvekstområde for våtmarksfugl. Torvøyene i vannet er vanskelig tilgjengelig for rovdyr og danner gode hekkeplasser for bl.a. ender og vadefugl. Av ender hekker stokkand, toppand, kvinand og muligens krikkand. Vadere som skogsnipe, grønnstilk, strandsnipe og enkeltbekkasin hekker også ved vannet.

Vannet er registrert som «en dystrof sjø under gjengroing, med store flytematter med myrvegetasjon». Myrområdet Breimåsan ved nordvestenden av vannet er klassifisert som rik- og fattigmyr. Myrfloraen omfatter rundt 80 arter, med navn som myrkongle, breimyrull, gul- og flaskestarr.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Triungsvann naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.9964031° N 10.5482719° Ø