Ulvungene (Asker)

Ulvungene er to små skjær utenfor nordøstspissen av Nesøya i Asker.

Ulvungene naturreservat

Ulvungene naturreservat ble opprettet 1978, og er et sjøfuglreservat om omfatter de to skjærene. 14 dekar. Allerede i 1951 ble fuglelivet på skjærene fredet, og naturreservatet ble formelt opprettet ved Kgl. res. 15. des. 1978. Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig for sjøfuglene og deres hekkeplasser. Skjærene hadde tidligere en stor koloni med hekkende hettemåker, men antallet har gått dramatisk tilbake i senere år. I tillegg hekker tjeld, fiskemåke og makrellterne på skjærene.

Indre Oslofjord er landets mest benyttede rekreasjonsområde, og en voksende flåte av småbåter bidrar bl.a. til større aktivitet i fjorden i den mest aktuelle hekkeperioden. Fredningsbestemmelsene innebærer blant annet at det ikke er tillatt å gå i land på skjærene i perioden 15. april–15. juli.


  Ulvungene (Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8758916° N 10.5409171° Ø