Urselva

Urselva er en elv i Vestmarka i Bærum. Den renner fra Svartvann ned Risfjellkastet og forbi Persbråtan før den vender nordover og munner ut i Isielva nord for Skui.

Rester etter en vanndrevet sag fra 1943 i Urselva.
Foto: AB-leksikon

Rett innenfor gården Persbråtan ser en forklaringen på elvenavnet. Elvefaret og terrenget omkring er fylt opp med stein. Navnet har vært skrevet Ulselva omkring 1900, men det skyldes forveksling r/l som ikke er uvanlig i sammensetning med s. I 1774 skrevet Urselva.

I elva ligger Kastefossen og ved den krysningsstedene Øvre og Nedre vad. Mellom Persbråtan og Nedre vad er det rester etter en vanndrevet sag bygd i 1943. Den var i drift i fem år.

Ved Kastefossen måtte bæringene hente vann i 1950-årene. En provisorisk vannledning ble lagt til Ståvivannet der Vestre Bærums vannverk lå den gang.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Urselva er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.