Våpenhus

Et våpenhus er et vindfang eller forrom i ei kirke. Navnet kommer av at man i tidligere tider, da det var vanlig for menn å bære våpen, måtte sette fra seg våpnene der når man gikk inn i kirka.

Våpenhuset på Tanum kirke i Bærum.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Litteratur