Vøringsfossen

Vøringsfossen.
Foto: Marianne Wiig (2004).

Vøringsfossen er et 182 meter høgt fall i Bjoreia i Måbødalen. Fossen reknast som ein av dei mest imponerande i Hardanger. Vatn frå Boreia vert overført til Sy-Sima kraftverk, men i turistsesongen 1. juni til 15. september slepp dei såpass med vann at det er nokså stor vassføring i fossen.

Galleri

Kjelder